Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorio

2021-2023

Toteuttajat
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä

Kustannusarvio ja budjetti
Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahasto
Kustannusarvio 6,5milj. euroa, tuenmäärä 3,9milj. euroa ja oma rahoitus 2,6milj. euroa.

Esittely

Savonlinnaan on rakennettu Savonlinnan kaupungin ja Xamkin toimesta puurakentamisen testauslaboratorio. Hanke on Savonlinnan teknologiapuisto Nohevan kuudes vaihe. Testauslaboratoriossa voidaan tehdä suuren mittakaavan puu- ja hybridirakenteiden fysikaalisia ja säätestauksia. Elementti- ja komponenttirakentajat näkevät laboratoriolle suuren tarpeen. Vastaavaa laboratoriota ei ole Suomessa. Rakennus on valmistunut marraskuussa 2023 ja se on vuokrattu kokonaisuudessaan Xamkin käyttöön.